Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-52

RK-15-2010-52.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-15-2010-52
NázevPrůběžná informace pracovního týmu- řešíme zátěžové situace
Zpracoval Z. Kulhánek, L. Hradecká
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuPracovní tým jmenovaný ředitelem krajského úřadu, jehož úkolem je koordinace a zajištění psychologické péče pro pacienty, zdravotnické pracovníky a zaměstnance krajského úřadu postupně naplňuje kroky ke splnění svého úkolu.

Řešení komplikovaných stížností pomocí rozhovorů na společném setkání ve složení pacient- psycholog- zdravotník
* Rada kraje Vysočina na svém zasedání dne 28. 7. 2009 přijala usnesení č. 1115/24/2009/RK, kterým schválila Pravidla Rady kraje Vysočina pro vyřizování stížností ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina, zde je stanovena v případě šetření velmi závažných a problematických stížností možnost využít psychologa odboru zdravotnictví.
Zajištění psychologické pomoci pro zdravotnické pracovníky za spolupráce s kontaktními osobami
* Ředitelům zdravotnických zařízení a manažerům kvality zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina byla nabídnuta možnost využití psychologa odboru zdravotnictví.
Zajištění psychologické konzultace pro zaměstnance Krajského úřadu kraje Vysočina v rámci strategického úkolu Podnik podporující zdraví
* Využití psychologické konzultace Odborem školství, mládeže a sportu a to jak formou osobního setkání, tak telefonicky.
Návrh řešení Navrhuje se, aby rada kraje vzala na vědomí průběžnou informaci o plnění úkolu- řešíme zátěžové situace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
průběžnou informaci o plnění úkolu- řešíme zátěžové situace
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz