Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-51

RK-15-2010-51.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-15-2010-51
NázevPrůběžná informace pracovního týmu- Erudovaný nelékařský zdravotnický personál
Zpracoval D. Rezničenko, L. Hradecká
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuPracovní tým jmenovaný ředitelem krajského úřadu, který zní Erudovaný nelékařský zdravotnický personál a jehož úkolem je koordinace nelékařských zdravotnických pracovníků a spolupráce v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníkům, se pravidelně schází a postupně naplňuje kroky ke splnění svého úkolu.
Pomoc při zajištění praxí studentů středních a vyšších zdravotnických škol- pracovní tým spolupracuje se Střední zdravotnickou školou a vyšší odbornou školou zdravotnickou Jihlava, Havlíčkův Brod, Ždár nad Sázavou, Třebíč.
Využití sester mentorek v praxi- v průběhu roku 2010 je naplánováno otevření kurzu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, pro sestry mentorky (nutno splnit kvalifikační požadavky- vysokoškolské vzdělání nebo certifikovaný kurz). Tyto sestry by měly mimo svou plánovanou pracovní dobu na oddělení nemocnice vést praxi studentů, jedná se o velice přínosný způsob předávání praktických zkušeností a dovedností přímo zaměstnanci nemocnice.
Pořádání konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky- pracovní tým komunikuje se zdravotnickými zařízeními kraje Vysočina a dochází k předávání informací o plánovaných konferencích a seminářích pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Návrh řešení Navrhuje se, aby rada kraje vzala na vědomí průběžnou informaci o plnění úkolu- erudovaný nelékařský zdravotnický personál.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
průběžnou informaci o plnění úkolu- erudovaný nelékařský zdravotnický personál.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz