Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-48

RK-15-2010-48.doc  RK-15-2010-48pr1.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-15-2010-48
NázevOrganizační řád Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hradecká
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuV příspěvkových organizacích kraje Vysočina se vnitřní uspořádání řídí organizačním řádem, který na základě zřizovací listiny vydává zřizovatel na návrh ředitele organizace. V organizačním řádu je stanoven systém řízení - dělba řídících a realizačních pravomocí - jednotlivých článků organizace. Nedílnou součástí organizačního rádu je organizační schéma, ve kterém jsou zachyceny vztahy jednotlivých funkcí, činností a pravomocí.
Organizační řád musí být trvale použitelným vnitroorganizačním předpisem a proto dle aktuálních potřeb nemocnice prochází neustálým vývojem. Ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále jen nemocnice), předložila dne 10. 5. 2010 návrh nového organizačního řádu.
Důvodem předložení návrhu nového organizačního řádu je zejména nutnost revize stávajícího organizačního řádu a zřízení nových výjezdových stanovišť ve Velké Bíteši, Jemnici a Přibyslavi. Návrh organizačního řádu dále reaguje na zavedení integrovaného systému řízení kvality, systému řízení environmentálního managementu a managementu bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární ochrany, nově je také upraveno zastupování ředitelky.
Návrh řešení V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a článkem IX. odst. 1 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, předkládá odbor zdravotnictví radě kraje ke schválení návrh organizačního řádu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, a navrhuje radě kraje vydat organizační řád dle materiálu
RK-15-2010-48, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Organizační řád Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2010-48, př. 1.
Odpovědnost ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví
Termín 31. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz