Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-46

RK-15-2010-46.doc  RK-15-2010-46pr1.pdf  RK-15-2010-46pr2.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-15-2010-46
NázevFOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj vesnice 2009.

Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 029/225/09 musí město Náměšť nad Oslavou dokončit projekt Rekonstrukce místní komunikace ve Zňátkách do 4. 6. 2010. Dne 5. 5. 2010 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) žádost města Náměšť nad Oslavou o prodloužení realizace projektu do 31. 7. 2010 z důvodu konání tradiční pouti v místě realizace projektu. Žádost města je obsahem materiálu RK-15-2010-46, př. 1.
Návrh řešení Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje žádosti vyhovět a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/225/09 dle materiálu RK-15-2010-46, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/225/09 dle materiálu
RK-15-2010-46, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 4. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz