Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-37

RK-15-2010-37.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-15-2010-37
NázevJmenování ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval V. Zelený, J. Dočkalová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Rady kraje Vysočina č. 0146/04/2010/RK ze dne 26. 1. 2010 pověřila rada kraje odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem. Konkursu, který se uskutečnil dne 6. 5. 2010, se zúčastnili 3 uchazeči. V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, se konkursní komise usnesla, že pro výkon funkce ředitele školy jsou vhodní dva uchazeči: PaedDr. Milan Hanák a RNDr. Radovan Vítek. Zápis z jednání konkursní komise ze dne 21. 4. 2010 a Zápis o průběhu konkursu s usnesením konkursní komise ze dne 6. 5. 2010, tvoří přílohu č. 1 materiálu RK-15-2010-37.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje radě kraje na základě výsledku konkursního řízení jmenovat PaedDr. Milana Hanáka do funkce ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem a současně stanovit jeho plat dle materiálu RK-15-2010-37, př. 3. Podklady pro stanovení platu tvoří přílohu č. 4 materiálu RK-15-2010-37.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníVarianta 1

Rada kraje
jmenuje
PaedDr. Milana Hanáka do funkce ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem na dobu určitou, a to od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012, podle materiálu RK-15-2010-37, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat PaedDr. Milanu Hanákovi, řediteli Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem, s účinností od 1. 7. 2010 podle materiálu
RK-15-2010-37, př. 3.

Varianta 2

Rada kraje
jmenuje
RNDr. Radovana Vítka do funkce ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem na dobu určitou, a to od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz