Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-35

RK-15-2010-35.doc  RK-15-2010-35pr1.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-15-2010-35
NázevTalent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
Zpracoval V. Trávníková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2009 dne 15. 12. 2009 usnesením č. 0515/07/2009/ZK rozpočet kraje na rok 2010. V Rozpočtu kraje 2010 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Rozvoj talentů - je uvažována částka 455 000 Kč.
Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny je udělováno podle metodiky schválené Radou kraje Vysočina usnesením č. 0422/10/2009/RK dne 16. 3. 2009.
O návrzích na ocenění Talent Vysočiny rozhoduje nominační komise jmenovaná Radou kraje Vysočina. Návrhy na nominaci a udělení ocenění Talent Vysočiny předkládá komise ke schválení Radě kraje Vysočina.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje návrh na jmenování nominační komise pro rok 2010 ve složení uvedeném v materiálu RK-15-2010-35, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-15-2010-35, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz