Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-25

RK-15-2010-25.doc  RK-15-2010-25pr1.pdf  RK-15-2010-25pr2.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-15-2010-25
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování poháru pro vítěze Trek MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuJarmila Freyová, Březinova 9, Horní Cerekev, je organizátorem 9. ročníku cyklistického MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny. Ředitel závodu Josef Frey se obrátil na kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí materiální podpory v podobě pohárů pro vítěze v celkové hodnotě 5 000,- Kč. Jedná se o již 9. ročník cyklistického maratonu, kterého se obvykle účastní cca 5000 diváků. Závod se bude konat dne 17. 7. 2010 se startem v Horní Cerekvi. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-15-2010-25, př.1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a na základě výše uvedených skutečností navrhujeme radě kraje, aby byl organizátorům závodu MTB maraton Přes tři vrchy Vysočiny poskytnut dar v podobě sportovních pohárů v maximální výši 2 000,- Kč. Poháry budou předány po ukončení závodu osobně zástupci kraje Vysočina.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 314 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar v podobě sportovního poháru v hodnotě 2 000,- Kč Jarmile Freyové, Březinova 9, Horní Cerekev, IČ: 15825329, dle materiálu RK-15-2010-25, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 2 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 000 Kč, dle materiálu RK-15-2010-25.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 7. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz