Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-23

RK-15-2010-23.doc  RK-15-2010-23pr1.doc  RK-15-2010-23pr1upr1.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-15-2010-23
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí dotace Centru multikulturního vzdělávání, o. s.
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuUsnesení č. 0646/13/2010/RK rozhodla Rada kraje Vysočina o poskytnutí dotace Centru multikulturního vzdělávání, o.s., IČ 22666516, adresa Telečská 1902/68, 586 01 Jihlava (dále jen Centrum ) na realizaci projektu na podporu integrace cizinců v roce 2010 ve výši 50 tis. Kč. Projekt na integraci cizinců v kraji Vysočina v roce 2010 podpořilo Ministerstvo vnitra (Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF) částkou ve výši 510 tis. Kč, přičemž celkové náklady na jeho realizaci jsou vyčísleny na 680 tis. Kč. Na realizaci projektu tedy Centru chybí 120 tis. Kč.

Dopisem ze dne 3. května 2010 se ředitelka Centra obrátila na hejtmana kraje Vysočina s ...naléhavou žádostí o znovu projednání financování podílu... kraje Vysočina na realizaci projektu. Centrum je neziskovou organizací bez jakýchkoliv vlastních příjmů, přičemž rozsah a účinnost aktivit vedoucích k úspěšné integraci jsou závislé na objemu finančních prostředků získaných z darů a dotací.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje radě kraje vyhovět žádosti Centra a poskytnout Centru dotaci ve výši odpovídající pokrytí chybějících výdajů.
StanoviskaEkonomický odbor - aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 12. 5. 2010 je 7 588 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Centru multikulturního vzdělávání, o. s., IČ 22666516, Telečská 1802/68, 586 01 Jihlava ve výši 120 000 Kč dle materiálu RK-15-2010-23, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku 120 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 120 000 Kč.
Odpovědnost OSH, OE
Termín 18. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz