Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-21

RK-15-2010-21.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-15-2010-21
NázevProjekt ICHNOS Plus - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval M. Rojková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém zasedání v září 2008 schválilo usnesením č. 0417/05/2008/ZK vstup Vysočiny do projektu ICHNOS Plus (program Interreg IVC). Projekt bude věcně ukončen letos v červnu. První a druhá etapa projektu (01. 07. 2008 až 30. 06. 2009) byla úspěšně certifikována nejen ze strany Centra pro regionální rozvoj (CRR - národní orgán pro kontrolu prvního stupně), ale i ze strany Joint Technical Secretariat (JTS - řídící orgán programu Interreg IVC), kraji tak mohl být vyplacen finanční podíl EU (85% certifikovaných uznatelných nákladů) za první dvě etapy. Platba ve výši 37 766,63 EUR (957 025,67 Kč) byla přijata dne 29. 4. 2010.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu ICHNOS Plus o platbu ve výši 957 025,67 Kč. Finanční prostředky budou využity k financování poslední etapy projektu.

Zúčtování vůči FSR včetně vrácení 85% příspěvku EU bude provedeno po skončení projektu na přelomu roku 2010 a 2011.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 957 025,67 Kč, které byly připsány na zvláštní účet projektu dne 29. 4. 2010.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu ICHNOS Plus o platbu z evropských fondů ve výši 957 025,67 Kč určenou na financování poslední etapy projektu.
Odpovědnost odbor informatiky, odbor ekonomický
Termín 31. 05. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz