Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2010-19

RK-15-2010-19.doc  RK-15-2010-19pr1.xls
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-15-2010-19
NázevVýsledek Inventury projektů příspěvkových organizací
Zpracoval K. Kotrba, M. Šulc
Předkládá K. Kotrba, M. Šulc,
Počet příloh
Popis problémuÚčelem tohoto materiálu je podat informaci Radě kraje Vysočina o výsledku inventury projektových aktivit příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.

Rada kraje Vysočina uložila ředitelům příspěvkových organizací zpracovat přehled projektů realizovaných jednotlivými příspěvkovými organizacemi, a to nejpozději do 30. 4. 2010.

Na základě dodaných podkladů zpracoval odbor analýz souhrnnou informaci (viz materiál RK-15-2010-19, př. 1).
Návrh řešení Předkladatelé navrhují radě kraje:
- vzít na vědomí souhrnnou informaci dle materiálu RK-15-2010-19, př. 1
- uložit řediteli Krajského úřadu kraje Vysočina zpracovat a předložit Radě kraje Vysočina materiál, na základě kterého by bylo institucionalizováno vedení průběžné evidence stavu projektů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.

Výkon funkcí zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím je dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazenou kompetencí rady kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
souhrnnou informaci dle materiálu RK-15-2010-19, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu kraje Vysočina zpracovat a předložit Radě kraje Vysočina materiál, na základě kterého by bylo institucionalizováno vedení průběžné evidence stavu projektů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.
Odpovědnost ředitel, oPKŽÚ
Termín 30. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz