Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 33/2012 - 02.10.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
03Změna usnesení 0104/02/2010/ZK
04Změna usnesení 1625/31/2012/RK
05Změna usnesení 0755/17/2012/RK
06Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
07Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice, obci Světlá nad Sázavou a k. ú. a obci Služátky
08Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/602 Olešná - průtah
09Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
10Návrh změny stavebních akcí u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2012
11Ukončení majetkové účasti v Družstvu Agrofarm Sněžné, družstvu
12Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
13Návrh na přiznání mimořádné odměny a provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
14Pravidla Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé
15Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
16Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
17Pravidla pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina
18Odprodej výpočetní techniky a mobilních telefonů v užívání zastupitelů
19Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty IOP
20Návrh na provedení rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz - Pelhřimovský chirurgický den 2012
21Informace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
22Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.36, reg. č. CZ.1.07/1.2.37 a reg. č. CZ.1.07/1.3.50
23Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech - GENDER FOCUS v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2
24Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Firma roku a Živnostník roku
25Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Festival dokumentárního divadla
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - přijetí účelové investiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
27Veřejná zakázka na stavební práce Školní statek Humpolec - volné ustájení a odpadové hospodářství
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz