Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 1/2013 - 08.01.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku v k. ú. Chmelná u Pelhřimova a obci Nová Cerekev
03Koupě pozemku v k. ú. a obci Netín
04Darování pozemku v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež
05Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
06Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
07Převod silnice a pozemků, nabytí pozemku v k. ú. Úhrov a obci Kraborovice
08Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Jasenice - průjezdní úsek
09Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
10Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
11Návrh rozpisu čerpání jednotlivých tranší Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro financování provozu, údržby a oprav silnic II. a III. tříd a mostů na rok 2013
12Zpráva o spolupráci Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, se sdružením Nanoprogres, z. s. p. o.
13Nadační příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
14Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
15Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
16Dodatek č. 6 Organizačního řádu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
17Jmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
18Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských vzdělávacích projektů
19Podstatná změna II. v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
20Změna organizačního řádu příspěvkové organizace Domov ve Zboží
21Projekt Žijeme a pracujeme na Vysočině: smlouva o poskytnutí licence a provedení některých závazků plynoucích ze smlouvy o partnerství
22Schválení formálních úprav Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
23KVALITA09 - žádost o podstatnou změnu
24Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2013 (VIP akce)
25Návrh na poskytnutí daru
26Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz