Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, ID datové schránky: ksab3eu
Osobní karta


jméno

Koubek Štěpán, Mgr., MBAqr
funkceúředník na úseku dopravní obslužnosti 01
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravní obslužnosti
telefon
mobil
email
564 602 380
 
Koubek.S@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.42 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Němec Jan, Bc.564 602 388nemec.j@kr-vysocina.cz
  Prášil Petr, Ing.564 602 255Prasil.P@kr-vysocina.cz
Kraj Vysočina © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz