Extranet - Pracovní náplň

Pracovní náplň

Jméno a příjmeníMgr. Štěpán Koubek, MBA
Sekce:Sekce ekonomiky a podpory
Odbor:odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení:oddělení dopravní obslužnosti
Funkční místo:úředník na úseku dopravní obslužnosti 01
Kancelář, budova:3.42 C, Žižkova 1882/57, Jihlava
1. Kompetence vyplývající z organizačního řádu

2. Další kompetence