Extranet Kraje Vysočina
Akce konané na Krajském úřadě Kraje Vysočina

Přehled aktuálních akcí pro dnešní den konaných na Krajském úřadě Kraje Vysočina.

kalendar.kr-vysocina.cz
Akce na Vysočině

Databáze Akce na Vysočině je veřejně přístupná databáze, po registraci můžete odebírat informace o nových akcích nebo akce zadávat.

vysocinaeu.cz
Dopravní informace

Databáze aktuálních informací o dopravě v Kraji Vysočina.

dopravniinfo.cz
ePUSA - elektronický portál územních samospráv

ePUSA je Váš spolehlivý průvodce samosprávou České republiky.

epusa.cz
FAQ: Často kladené otázky

Odpovědi na často kladené otázky, členěné podle odborů a témat.

extranet.kr-vysocina.cz
Fond Vysočiny (eDotace)

Samostatný účelový rozvojový fond - podpory poskytované Krajem Vysočina.

fondvysociny.cz
Informace o automatizovaném sběru účetních dat

Kontrola zpracování zpráv v programu WinVYK

extranet.kr-vysocina.cz
KEVIS - Krajský evidenční informační systém

Krajský evidenční informační systém je společným projektem Ministerstva vnitra ČR a Asociace krajů ČR.

kevis.kr-vysocina.cz
Nepotřebný majetek

Databáze nabídek nepotřebného majetku.

portalpo.kr-vysocina.cz
Organizační řád Krajského úřadu Kraje Vysočina

Organizační řád Krajského úřadu Kraje Vysočina.

extranet.kr-vysocina.cz
Portál GIS

Geografický informační systém je systém pracující s geodaty, řešící s nimi různé úlohy, prostorové vztahy a související procesy.

gis.kr-vysocina.cz
Poskytnuté informace dle 106

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

kevis.kr-vysocina.cz
Rejstřík příspěvkových organizací

Rejstřík příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina.

extranet.kr-vysocina.cz
Samospráva

Databáze materiálů, zápisů a usnesení z konání Rady a Zastupitelstva Kraje Vysočina.

samosprava.kr-vysocina.cz
Telefonní seznam

Kompletní telefonní seznam Krajského úřadu Kraje Vysočina.

kr-vysocina.cz
Turistický portál Kraje Vysočina

Vysočina Tourism, příspěvková organizace - Turistický portál Kraje Vysočina

vysocina.eu
Ubytování v Kraji Vysočina

Databáze Ubytování na Vysočině je veřejně přístupná databáze, do které můžete zadávat informace o svém ubytovacím zařízení. Podmínkou přístupu do systému je pravidelná aktualizace vložených údajů.

vysocina.eu
Veřejné zakázky a zakázky kraje

Aplikace Veřejné zakázky obsahuje informace o zadávaných veřejných zakázkách podle zákona č 199/1999 Sb., o zadávání veřejných zakázek, do 30. 4. 2004 a veřejných zakázkách podle zákona č. 40/2004 sb., o veřejných zakázkách, po 1. 5. 2004.
Aplikace Zakázky kraje obsahuje informace o zadávaných zakázkách na dodávky, služby nebo stavební práce s budoucím peněžitým závazkem vyšším než 500 tis. Kč.

vysocina.eu