Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-55

ZK-01-2012-55.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíZK-01-2012-55
NázevProjekt Technologického centra kraje Vysočina a Spisová služba spolufinancovaný z IOP, rozpočtové opatření
Zpracoval K. Mayerová, V. Jáchim, P. Pavlinec
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s realizací strategie zavedení eGovernmentu MVČR zveřejnilo od 15. 4. 2009 výzvu k podávání projektů do opatření 2.1. IOP (Integrovaného operačního programu) - Zavádění ICT v územní veřejné správě - Technologická centra a elektronické spisové služby .
Tato výzva však byla ze strany MVČR zrušena a nahrazena novou výzvou, č.08 IOP v opatření 2.1, platnou od 29. 1. 2010.
Zastupitelstvo kraje na svých zasedáních postupně schválilo realizaci projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu, dle podmínek určených oběma výzvami s tím, že finální usnesení zastupitelstva kraje číslo 0056/01/2010/ZK k realizaci projektu bylo schváleno 2. 2. 2010 s maximální výši rozpočtu 74,1 mil. Kč.
Z důvodu nepřesné komunikace v době mezi zrušením původní výzvy a vyhlášením nové výzvy vznikla mezi krajem a řídícím orgánem administrativní chyba týkající se rozpočtu projektu. Skutečný rozpočet projektu Technologického centra kraje Vysočina a Spisové služby je 74,6 mil. Kč
Doposud zastupitelstvo kraje schválilo převod finančních prostředků na realizaci tohoto projektu z Fondu strategických rezerv ve výši 25,9 mil. Kč (usnesení č. 0208/03/2009/ZK) a 47,1 mil. Kč (0056/01/2010/ZK), tedy celkem 73 mil. Kč.
Původní předpoklad odboru informatiky na financování aktivit projektu (cash-flow) z obdržené evropské dotace za již realizovanou etapu není z časového hlediska možný, proto žádáme o navýšení finančních prostředků na zvláštním účtu projektu o 1,6 mil. Kč.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje schválit navýšení celkového rozpočtu projektu o 0,5 mil. Kč, tzn. na 74,6 mil. Kč, a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1,6 mil. Kč na realizaci projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba. Rada kraje na svém zasedání dne 24. 1. 2012 přijala usnesení
č. 0164/04/2012/RK, ve kterém doporučila zastupitelstvu kraje schválit výše navrhované změny.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému usnesení. Zastupitelstvo kraje schválilo doposud převod finančních prostředků na realizaci projektu ve výši 73 mil. Kč, do 31. 12. 2011 bylo převedeno na zvláštní účet projektu 54 486 041 Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* navýšení rozpočtu projektu o 0,5 mil. Kč na 74,6 mil. Kč;
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1,6 mil. Kč na zvláštní účet určený na financování projektu Technologické centrum kraje Vysočina a Spisová služba s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost OI, OE
Termín 29. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz