Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2012-37

ZK-01-2012-37.doc  ZK-01-2012-37pr01.doc  ZK-01-2012-37pr02.doc  ZK-01-2012-37pr03.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíZK-01-2012-37
NázevZměna hospodaření se svěřeným majetkem v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví Kraje Vysočina v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem budovy č.p. 1 (objekt zámku) postavené na pozemku st. par. č. 10, budovy bez čp/če (kotelna) postavené na pozemku st. par. č. 1534, pozemku st. par. č. 10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5055 m2, pozemku par. č. 1099 ostatní plocha o výměře 249 m2, vše v obci a k. ú. Světlá nad Sázavou. Uvedené nemovitosti byly předány zřizovací listinou do hospodaření České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, která nemovitosti již nepotřebuje ke své činnosti. Provozní záležitosti spojené s povinnostmi vlastníka ve spojení s dočasným využitím nemovitostí může zajistit Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Změna správce, uživatele nemovitého majetku je v souladu s usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0148/02/2011/ZK ze dne 22. 3. 2011, kterým byl řešen přesun oborů mezi školami ve Světlé nad Sázavou, a bude provedena prostřednictvím dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek č. 16 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-01-2012-37, př. 1 a dodatek č. 15 Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2012-37, př. 2, kterými je prováděna změna hospodaření se svěřeným majetkem ve vlastnictví Kraje Vysočina, tj. budovy č.p. 1 postavené na pozemku st. par. č. 10, budovy bez čp/če postavené na pozemku st. par. č. 1534, pozemku st. par. č. 10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5055 m2, pozemku par. č. 1099 ostatní plocha o výměře 249 m2, vše v obci a k. ú. Světlá nad Sázavou.
StanoviskaRada kraje usnesením 0153/04/2012 doporučila zastupitelstvu kraje schválit:
* dodatek č. xx Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu RK-04-2012-12, př. 1;
* dodatek č. xx Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-04-2012-12, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* dodatek č. 16 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-01-2012-37, př. 1;
* dodatek č. 15 Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2012-37, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 29. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz