Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-47

RK-39-2011-47.doc  RK-39-2011-47pr01.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-39-2011-47
NázevSouhlas s uzavřením smlouvy
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice (dále jen škola) o souhlas s dlouhodobým pronájmem dle Zásad kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina .
Škola předložila návrh smlouvy o dlouhodobém pronájmu 3 ks kopírek Bizhup C220 set ECONOMY a 3 ks SW licence, moduly a SW řešení od VDI META - výrobního družstva invalidů (dále jen družstvo). Staré kopírky dosloužily, na nové nemá škola dostatek prostředků. Pronájem provádí družstvo, u kterého je možné uplatnit snížení odvodu do státního rozpočtu za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Pronájem by byl sjednán na dobu 5 let s měsíčními splátkami 10 710 Kč a jednorázovou službou za dopravu a instalaci ve výši 12 000 Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu 3 ks kopírek Bizhup C220 set ECONOMY a 3 ks SW licence, moduly a SW řešení dle materiálu RK-39-2011-47, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu 3 ks kopírek Bizhup C220 set ECONOMY a 3 ks SW licence, moduly a SW řešení dle materiálu RK-39-2011-47, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice.
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz