Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-39-2011-29

RK-39-2011-29.doc  RK-39-2011-29pr01.doc  RK-39-2011-29pr02.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-39-2011-29
NázevProjekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic -monitorovací zpráva s žádostí o platbu
Zpracoval A. Prokešová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o čestná prohlášení, která jsou součástí monitorovací zprávy a žádosti o platbu za 1. etapu projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - CZ.1.11/2.1.00/08.01115, spolufinancovaného Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Monitorovací zpráva s žádostí o platbu se předkládá za období 21. 6. 2011 - 31. 10. 2011. Čestná prohlášení obsažená v monitorovací zprávě a žádosti o platbu jsou součástí materiálů RK-39-2011-29, př. 1 a RK-39-2011-29, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti obsažené v materiálech RK-39-2011-29, př. 1 a RK-39-2011-29, př. 2.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu kraje nebo pokud si je zastupitelstvo kraje nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-39-2011-29, př. 1 a RK-39-2011-29, př. 2.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 11. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz