Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2011-23

RK-28-2011-23.doc  RK-28-2011-23pr01.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-28-2011-23
NázevKDJ - Smlouva o výpůjčce
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo usneseními č. 0307/04/2010/ZK a 0056/01/2010/ZK realizaci projektů Technologického centra, Digitalizace a ukládání, Vnitřní integrace úřadu a Digitální technické mapy kraje.
Všechny projekty prošly hodnocením MVČR a byly doporučeny k realizaci. Tím bylo potvrzeno, že projekty budou spolufinancovány z Integrovaného operačního programu (IOP)
V rámci projektu Digitalizace a ukládání je potřeba zabezpečit příslušné prostory pro provoz Krajské digitalizační jednotky (KDJ).
Návrh řešení Vzhledem k nenaplnění původního projektového předpokladu možného umístění prostor pro KDJ v novém sídle Krajské knihovny Vysočina v Havlíčkově Brodě jsme po vzájemné dohodě s KKVy využili nabídku SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě na možné využité jejich prostor.
Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit přiložený návrh smlouvy o výpůjčce prostor pro KDJ dle přílohy č. 1 mezi Krajem a Střední průmyslovou školou stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628.
StanoviskaOddělení právní a KŽÚ: nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-28-2011-23, př. 1;
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-28-2011-23, př. 1.
Odpovědnost OI
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz