Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2011-03

RK-27-2011-03.doc  RK-27-2011-03pr01.xls
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-27-2011-03
NázevVyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Hadrava
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice) v rámci veřejné zakázky Modernizace gamakamery PRISM 2000 VP pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod realizovala pořízení nové gamakamery a ekologickou likvidaci staré gamakamery.

Vítězný uchazeč starou gamakameru dle požadavků zadávací dokumentace veřejné zakázky ekologicky zlikvidoval a nemocnice nyní v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 10/09 ze dne 15. září 2009 dodatečně podává návrh na vyřazení majetku z evidence.

Ředitel nemocnice rozhodl o vyřazení nepotřebného majetku v tomto případě GAMAKAMERY PRISM 2000, inv. č. 990-888-003-772, rok výroby 1994, zůstatková cena 1 198 476,- Kč.

Vyřazovaná gamakamera vyrobená v roce 1994 byla nemocnici prodána Krajem Vysočina v červnu 2009, proto nebyla účetně zcela odepsaná. Zařízení bylo v opakované poruše, fyzicky a morálně zastaralé a neodpovídalo současným potřebám zdravotnické praxe, proto nemocnice vyhlásila veřejnou zakázku na modernizaci.
Návrh řešení Vzhledem k již uskutečněné ekologické likvidaci majetku doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje souhlasila s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
- GAMAKAMERA PRISM 2000, inv. č. 990-888-003-772, rok výroby 1994.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace; odbor zdravotnictví
Termín 30. 9. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz