Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-59

RK-03-2010-59.doc  RK-03-2010-59pr1.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-03-2010-59
NázevPodpora žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa
Zpracoval D. Hřebenová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá vyjádřením podpory kraje Vysočina žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále jen VŠPJ) o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa (dále jen Obor) v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa pro prezenční i kombinovanou formu studia.
Dne 17. 1. 2010 byla hejtmanovi kraje zaslána žádost VŠPJ o opakovanou podporu akreditaci Oboru. První žádost VŠPJ o akreditaci tohoto Oboru nebyla kladně vyřízena se zdůvodněním, že akreditační komise hodlá schvalovat další akreditace až po návštěvě pracovní skupiny na VŠPJ. Součástí první žádosti o akreditaci bylo i doporučení kraje Vysočina.
Po úspěšném absolvování návštěvy pracovní skupiny členů akreditační komise podává VŠPJ znovu žádost o akreditaci Oboru (termín podání žádosti: polovina února).
Návrh řešení OŠMS navrhuje poskytnout písemně podporu kraje Vysočina k žádosti VŠPJ o akreditaci Oboru dle materiálu RK-03-2010-59, př. 1
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
podporu kraje Vysočina k žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa dle materiálu RK-03-2010-59, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí podporu kraje Vysočina k žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa dle materiálu RK-03-2010-59, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 28. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz