Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-53

RK-03-2010-53.doc  RK-03-2010-53pr1.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-03-2010-53
NázevPlán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
Zpracoval D. Hromádková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008, konaného dne 17. 12. 2008, byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/09 ze dne 10. 03. 2009 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo kraje.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválení Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-03-2010-53, př. 1.
StanoviskaNa zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2009, konaného dne 03. 12. 2009 bylo přijato usnesení 26/07/2009/VVVZ, kterým výbor schválil Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-03-2010-53, př. 1.
Odpovědnost předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz