Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-15

RK-03-2010-15.doc  RK-03-2010-15pr1.xls
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-03-2010-15
NázevDotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
Zpracoval L. Ryšavá, P. Průža
Předkládá J. Strejček
Počet příloh
Popis problémuO poskytnutí dotace na územně plánovací činnost obcí byl i pro rok 2010 ze strany obcí projeven zájem o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na podporu pořízení jedné fáze územního plánu.
Do 30. 9. 2009 (včetně podání k poštovní přepravě) byl termín pro podávání žádostí na poskytování dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010. Celkem jsme ve stanoveném termínu obdrželi 48 žádostí. Žádosti byly vyhodnoceny podle Zásad zastupitelstva kraje pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina č. 09/09 ze dne 12. 5. 2009 (dále Zásady ). Všechny došlé žádosti splnily podmínky Zásad .
Mezi žadateli o poskytnutí dotace bylo i město Chotěboř (žádost o dotaci ve výši 250 tis. Kč). Dne 6. 1. 2010 jsme od města Chotěboř obdrželi žádost o vyřazení dotace, protože mu rozhodnutím ministra pro místní rozvoj ze dne 9.12.2009 byla dodatečně schválena dotace v rámci Integrovaného operačního programu Kontinuální výzva 5.3b - Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí. Důvodem pro vyřazení žádosti je i fakt, že souběh dotací na zpracování územního plánu není možný.
Vzhledem k tomu, že přidělování dotací obcím přísluší rozhodnout zastupitelstvu kraje, předkládáme v příloze 1 seznam obcí, které o dotaci požádaly včetně vyhodnocení splnění požadavků Zásad . V příloze 1 již není v seznamu obcí uvedena žádost města Chotěboř z výše popsaných důvodů.
Návrh řešení V příloze 1 je uveden seznam podaných žádostí k rozhodnutí o poskytnutí dotace, jejich vyhodnocení po srovnání se Zásadami a doporučení resp. nedoporučení žádosti ke schválení zastupitelstvem kraje. Celkový objem požadovaných dotací je 5 796 654 Kč. Ke schválení doporučujeme všech 47 žádostí o celkovém objemu 5 796 654 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 v kapitole Územní plánování, § 3635 Územní plánování, běžné výdaje je finanční částka 6 050 000 Kč určená na dotace pro územně plánovací činnost obcí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace 47 obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 5 796 654 Kč na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace dle materiálu RK-03-2010-15, př. 1.
Odpovědnost OÚPSŘ
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz