Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-41

RK-20-2009-41.doc  RK-20-2009-41pr1.xls
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-20-2009-41
NázevUkončení projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
Zpracoval J. Jež
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převod konečného zůstatku zvláštního účtu do Fondu strategických rezerv po ukončení realizace projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina .
Kraj Vysočina realizoval v letech 2007 a 2008 v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina projekt zaměřený na vybudování značení nejvýznamnějších kulturních cílů na silnicích kraje Vysočina. Projekt Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů, dotace z ERDF představovala 75 % uznatelných nákladů projektu. Prostřednictvím účtu grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina byly na zvláštní účet projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina č. 4200108006/6800 převedeny finanční prostředky ve výši 3 030 000 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že projekt byl ukončen, navrhuje odbor regionálního rozvoje kraje Vysočina převést konečný zůstatek ve výši 4 249 121,08 Kč a připsané úroky na zvláštním účtu projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
• převod konečného zůstatku ve výši 4 249 121,08 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2009 na zvláštním účtu Systém informování turistů do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
• rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Systém informování turistů ve výši převodu konečného zůstatku 4 249 121,08 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2009.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz