Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-13

RK-20-2009-13.doc  RK-20-2009-13pr1.pdf  RK-20-2009-13pr2.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-20-2009-13
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání galakoncertu Polenského Big Bandu
Zpracoval M. Tomšů
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuHudební skupina Polenský Big Band, zastoupená panem Vlastimilem Matulou, se obrátila na kraj Vysočina s žádostí o dotaci ve výši 40 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s uspořádáním galakoncertu u příležitosti 10 let existence Polenského Big Bandu. Tento koncert bude jedním ze 4 dílčích koncertů v rámci Polenského kulturního léta, jehož pořadatelem je zřizovatel Polenského Big Bandu, město Polná. Město Polná podporuje galakoncert Polenského Big Bandu dotací ve výši 15 000 Kč. Koncert je určen pro širokou veřejnost a příznivce big bandu a swingu nejen v rámci Vysočiny, ale také v celé České republice. Jubilejní koncert se uskuteční dne 11. července 2009 v areálu hradu a zámku v Polné. Na jubilejní galakoncert přijali pozvání Naďa Urbánková, Ondřej Ruml, Milan Drobný, Jana Fabiánová, Václav Hybš, a další. Bližší informace jsou obsahem materiálu
RK-20-2009-13, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-20-2009-13, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, aby byla příspěvkové organizaci Polenský Big Band, Zámek 487, Polná, IČ: 70287597, poskytnuta dotace ve výši 20 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s organizací galakoncertu u příležitosti 10 let existence Polenského Big Bandu.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru kultury a památkové péče a T. Škaryda, člena rady kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu, viz materiál RK-20-2009-13, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 447 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč příspěvkové organizaci Polenský Big Band, Zámek 487, Polná, IČ: 70287597, na krytí nákladů souvisejících s organizací galakoncertu u příležitosti 10 let existence Polenského Big Bandu dle materiálu RK-20-2009-13;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 20 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 7. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz