Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 32/2011 - 04.10.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
03Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
04Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a darování pozemků v k.ú. Klementice a obci Kamenná
05Vyřazení silnice III/01947 se silniční sítě - k. ú. Rantířov
06Prodej pozemku v k.ú. Kadov u Sněžného, obec Kadov
07Areál Věžní 26 Jihlava - změna pro rok 2012
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění
09Informace o uzavření Memoranda o spolupráci
10Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - DE-LAN
12Strategie ICT Kraje Vysočina - schválení materiálu
13ICT Standard - návrh na rozpočtové opatření
13upr1ICT Standard - návrh na rozpočtové opatření
14Koupě nemovitostí pro projekt Transformace ÚSP Jinošov II
15Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
16Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina na poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů
17Svěření rozhodování o uzavírání nájmů a výpůjček v rámci projektů financovaných ze SF
18Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku Regionální radě a Darovací smlouva
19Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina
20Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina
20upr1Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina
21Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
22Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
23Aktualizace finančních plánů zdravotnických zařízení na rok 2011
24Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
25Poskytnutí investiční dotace na kapitole Zdravotnictví
26Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
27Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz