Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 17/2009 - 11.05.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - projekt eParticipate
03Převod pozemku v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
04Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
05Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
06Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
07Poskytnutí investiční dotace městu Velké Meziříčí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
08Veřejná zakázka na stavební práce na akci Gymnázium Chotěboř - přístavba tělocvičny s učebnami
09Stavba I/19 Kámen obchvat - budoucí uspořádání silniční sítě po realizaci stavby
10Návrh rozpočtového opatření - převod zůstatku ze zvláštního bankovního účtu Půjčky na projekty EU do Fondu strategických rezerv
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2009 dle schválených pravidel rady kraje
12Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední školy Kamenice nad Lipou
13Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední průmyslové školy Třebíč
14Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
15Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
16Veřejná zakázka Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - dodávka zdravotnické technologie
17Veřejná zakázka Dodávka vybavení interiéru do rekonstruované budovy interních oborů v Nemocnici Havlíčkův Brod
18Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2009 za odvětví sociální péče
19Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí
20III/1316 Jihlava - Zborná - výběr zhotovitele stavby
21Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací
22Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Dodávka průmyslové posypové soli
23Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - II/351 Přibyslav - Polná
24Rozdělení projektu II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, zbývající úseky
25II/360 Jimramov - Horka - výběr zhotovitele stavby
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
27Návrh na podporu
28Pracovní cesta do Bruselu
29Pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
30Informace o zadání veřejných zakázek malého rozsahu na služby
31Poskytnutí daru vítězům krajské ankety Sportovec kraje Vysočina 2008
32Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru obci Čihošť
33Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Vojenskému sdružení rehabilitovaných AČR
34Veřejná zakázka na služby Tisk prezentačních materiálů kraje Vysočina
35Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
36Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
37Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
38Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
39Smlouva o partnerství
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz