Kraj Vysočina - logo

Rejstřík dobrovolných svazků obcí

Mikroregion Bystřicko

IČ:
70830355
Sídlo svazku obcí:
Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 59301, okres Žďár nad Sázavou
Den vzniku svazku:
2.5.2000
Orgány svazku obcí:
  • a) členská schůze, b) předsednictvo, c) předseda, místopředseda, d) kontrolní výbor, e) správce
Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:
Příjmení, jméno Adresa bydliště Funkce Den vzniku funkce Den zániku funkce
Fafílek Karel Dolní Čepí 21, okres Žďár nad Sázavou předseda 2.5.2000 24.11.2004
Holý Augustin Rozsochy 57, 59257, okres Žďár nad Sázavou předseda 24.11.2004 13.11.2014
Pokorný Libor Rožná 171, 59252, okres Žďár nad Sázavou předseda 13.11.2014  
Kotlán Jaroslav Černý Vršek 508, Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 2.5.2000 24.11.2004
Vojta Josef Beranka 1329, Bystřice nad Pernštejnem, 59301, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 24.11.2004 11.12.2018
Horák Martin Na Skřipci 399, Bystřice nad Pernštejnem, 59301, okres Žďár nad Sázavou místopředseda 11.12.2018  
Způsob jednání za svazek obcí:
Za svazek může jednat buď předseda nebo místopředseda samostatně nebo společně dva jiní členové předsednictva.
Podepisování za svazek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.
Předmět činnosti svazku obcí:
Výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společenských zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a) propagace svazku a jeho zájmového území,
b) přípravy rozvojových projektů,
c) projednávání rozvojových projektů s příslušnými orgány ČR, EU a s dalšími zainteresovanými subjekty,
d) administrativní pomoc členským obcím při zpracovávání programových dokumentů a konkrétních projektů,
žádostí o dotace, apod.
e) koordinace postupů při prosazování zájmů svazku,
f) zastupování členů svazku při jednání o záležitostech dotýkajících se svazku jako celku,
g) zastupování jednotlivých členů svazku v záležitostech týkajících se jednotlivých členů
a to na základě plné moci vystavené členem ve prospěch pověřeného zástupce svazku,
h) oblasti školství a sociální péče,
i) správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
j) oblasti rozvoje kultury,
k) ochrany veřejného pořádku,
l) rozvoje cestovního ruchu,
m) rozvoje cestovního ruchu,
n) zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod mimo SVK,
o) společných nákupů energií.
Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku nebo hospodárné využívání majetku svazku.Sbírka listin:
Dokument Velikost Platnost od Platnost do
Zápis z ustavující členské schůze ZSPO 100.3 kB 2.5.2000 12.4.2001
Stanovy reg. 02.05.2000 ZSPO 315.8 kB 2.5.2000 12.4.2001
Smlouva DSO 12.04.2001 505.8 kB 12.4.2001  
Stanovy transformace ZSPO na DSO 12.04.2001 450.8 kB 12.4.2001 11.1.2005
Stanovy - změna 11.01.2005 639.7 kB 11.1.2005 11.6.2017
1. dodatek 160.1 kB 25.7.2011  
Stanovy - změna 11.6.2015 1.3 MB 11.6.2015 21.6.2017
Stanovy - změna 21.6.2017 1.5 MB 21.6.2017