Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2016-98

ZK-04-2016-98.doc  ZK-04-2016-98pr01.doc  ZK-04-2016-98pr01a.doc  ZK-04-2016-98pr02a.doc  ZK-04-2016-98pr03a.xls  ZK-04-2016-98pr04a.xls  ZK-04-2016-98pr05a.xls  ZK-04-2016-98pr06a.doc  ZK-04-2016-98pr07a.xls  ZK-04-2016-98pr08a1.xls  ZK-04-2016-98pr08a2.xls  ZK-04-2016-98pr08a3.xls  ZK-04-2016-98pr09a.doc  ZK-04-2016-98pr10a1.pdf  ZK-04-2016-98pr10a2.pdf  ZK-04-2016-98pr10a3.pdf  ZK-04-2016-98pr10a4.pdf
Číslo materiálu98
Číslo jednacíZK-04-2016-98
NázevFOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2015
Zpracoval D. Vichr, garanti GP
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuFond Vysočiny (FV) byl zřízen usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 018/02/2002/ZK ze dne 19. března 2002 (Zastupitelstvo kraje zřizuje na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny). FV představuje nástroj k realizaci regionální politiky v rámci schváleného Programu rozvoje Kraje Vysočina.
Dle článku 9. bodu 5) platného Statutu účelového Fondu Vysočiny předkládá Rada Fondu Zastupitelstvu Kraje Vysočina za každý rok Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny. Zpráva obsahuje přehled o čerpání prostředků a správě FV v daném roce a související komentáře a statistiky za jednotlivé grantové programy a to i včetně analýzy dopadů podpory z FV na území kraje.
Návrh řešení Rada Fondu na svém zasedání dne 31. 5. 2016 schválila předkládanou Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2015 a doporučila ji zastupitelstvu kraje ke schválení. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2015 je obsahem přílohy č. 1.
StanoviskaPřed projednáním v ZK bude závěrečná zpráva projednána ještě ve výboru regionálního rozvoje (13. 6. 2016) a finančním výboru (7. 6. 2016)
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2015 dle materiálu
ZK-04-2016-98, př. 1.
Odpovědnost V. Novotný, odbor regionálního rozvoje
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz