Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-72

ZK-03-2015-72.doc  ZK-03-2015-72pr01.pdf  ZK-03-2015-72pr02.doc  ZK-03-2015-72pr03.pdf
Číslo materiálu72
Číslo jednacíZK-03-2015-72
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní sportovní školy 2015 (ISS 2015)
Zpracoval M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost o poskytnutí dotace ve výši 450 000 Kč na pořádání Mezinárodní sportovní školy (International sports school) 2015 (viz materiál ZK-03-2015-72, př. 1). Pravidelně od roku 2011 HC Dukla Jihlava s. r. o. organizuje Mezinárodní česko-finskou hokejovou školu. První ročník této akce proběhl už v roce 2011, kdy Kraj Vysočina poskytl na pořádání dotaci ve výši 199 231 Kč. V roce 2012 se recipročně pořadatelství mezinárodní hokejové školy ujali finští partneři a mužstvo z Vysočiny se tak zúčastnilo této akce přímo ve finské oblasti kolem měst Tampere a Pirkkala. Tuto účast mladých hokejistů z Vysočiny ve Finsku Kraj Vysočina podpořil dotací ve výši 176 156 Kč. V roce 2013 se mezinárodní hokejová škola uskutečnila opět na Vysočině a HC Dukla Jihlava, s. r. o. na pořádání obdrželo dotaci ve výši 200 000 Kč. Loňská IIHS 2014 proběhla opět ve finských městech Tampere a Pirkkala a Kraj Vysočina podpořil účast částkou 300 000 Kč.
International sports school je projekt, který navazuje na IIHS (mezinárodní hokejovou školu) a dále rozvíjí potenciál této akce rozšířením o další sporty. Zájmem konfrontace dvou sportovně vyspělých zemí je povýšit výchovu talentů na mezinárodní úroveň a prokázat tak společenskou snahu o jejich další růst. Kraj Vysočina je na finské straně vnímán jako metodicky dobře fungující a spolupracující partner a proto došlo ke vzájemné dohodě vedoucí k rozšíření spolupráce v roce 2015 o florbal. Aktivita je z organizačních důvodů a z důvodů důvěry a atraktivnosti pro finského partnera uskutečňována hokejovým klubem HC Dukla Jihlava s. r. o., jde však o celokrajskou záležitost (aktivita je určena pro účastníky z celého území Kraje Vysočina s tím, že kromě zájmu mladých hráčů a jejich rodičů je rozhodujícím faktorem především sportovní výkonnost hráčů). ISS proběhne v termínu 24. 7. 2015 až 3. 8. 2015 jako propojení IIHS a IFS (mezinárodní florbalové školy). IFS vzniká se souhlasem České florbalové unie, která pro pořadatele zajistí krajský výběr hráčů.
Nezanedbatelné jsou i vedlejší efekty sportovního projektu - komunikace účastníků v cizím jazyce (angličtina), rozvoj komunikačních dovedností obecně, příležitost ke vzájemnému poznávání mladých lidí z různých kulturně-společenských podmínek, výměna zkušeností mezi trenéry, rozhodčími, rodiči a příležitost pro rozvoj turistického ruchu.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout HC Dukla Jihlava, s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750, dotaci ve výši 450 000 Kč na krytí části nákladů souvisejících s pořádáním Mezinárodní sportovní školy (ISS 2015). Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2015, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu Mezinárodní česko-finské hokejové školy (ÚZ 00325) uvažována částka 300 000 Kč. Dále je tedy navrhováno zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o částku 150 000 Kč, které bude kryto snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaUsnesení 0764/14/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
- schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 450 000 Kč HC Dukla Jihlava s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750,
- uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-14-2015-11, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 150 000 Kč;
rozhoduje
* poskytnout dotaci ve výši 450 000 Kč HC Dukla Jihlava s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2015-72, př. 2.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz