Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2009-76

ZK-03-2009-76.doc  ZK-03-2009-76pr1.doc  ZK-03-2009-76pr10a1.pdf  ZK-03-2009-76pr10a2.pdf  ZK-03-2009-76pr10a3.pdf  ZK-03-2009-76pr10a4.pdf  ZK-03-2009-76pr11a.doc  ZK-03-2009-76pr1a.doc  ZK-03-2009-76pr2a.doc  ZK-03-2009-76pr3a.xls  ZK-03-2009-76pr4a.xls  ZK-03-2009-76pr5a.xls  ZK-03-2009-76pr6a.doc  ZK-03-2009-76pr7a.xls  ZK-03-2009-76pr8a1-3.xls  ZK-03-2009-76pr9a.doc
Číslo materiálu76
Číslo jednacíZK-03-2009-76
NázevFOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2008
Zpracoval D. Vichr, L. Jůzl, garanti GP
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuFond Vysočiny (FV) byl zřízen usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 018/02/2002/ZK ze dne 19. března 2002 (Zastupitelstvo kraje zřizuje na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny). FV představuje nástroj k realizaci regionální politiky v rámci schváleného Programu rozvoje kraje Vysočina.
Dle článku 9. bodu 5) platného Statutu účelového Fondu Vysočiny předkládá Rada Fondu Zastupitelstvu kraje Vysočina za každý rok Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny. Zpráva obsahuje přehled projektů v rámci jednotlivých grantových programů, jejich zhodnocení a dále celkové hodnocení využití prostředků poskytnutých prostřednictvím Fondu Vysočiny zejména se zřetelem na jejich dopad na regionální rozvoj kraje.
Návrh řešení Rada Fondu schválila na svém zasedání dne 14. 4. 2009 předkládanou Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2008 a doporučila zastupitelstvu kraje, aby na svém zasedání tuto zprávu projednalo a následně schválilo. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2008 je obsahem přílohy č.1.
StanoviskaFinanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z FV za rok 2008 a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z FV za rok 2008 (usnesení č. 013/03/2009/FV ze dne 31.3.2009).
Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina bere na vědomí Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z FV za rok 2008 (usnesení č. 007/02/2009/RpčK ze dne 3. 4. 2009).
Rada fondu na svém zasedání dne 14. 4. 2008 doporučila zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu dle materiálu ZK-03-2009-76, př.1.
Zpráva bude před jednáním v zastupitelstvu kraje ještě projednána ve výboru regionálního rozvoje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2008 dle materiálu
ZK-03-2009-76, př. 1.
Odpovědnost V. Novotný, odbor regionálního rozvoje
Termín 12. 5. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz