Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-74

ZK-01-2007-74.doc  ZK-01-2007-74pr1.xls  ZK-01-2007-74pr2.doc  ZK-01-2007-74pr3.xls
Číslo materiálu74
Číslo jednacíZK-01-2007-74
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Zpracoval P. Zábranská
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuV rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu schválena částka 900 tis. Kč na "Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (PŘÍLOHA Š2)". V roce 2007 budou okresní a krajská kola soutěží a přehlídek MŠMT realizovat organizace uvedené v příloze 1 tohoto materiálu. Jedná se o 15 organizací, z nichž 9 je zřizováno krajem, 5 je zřizováno obcemi a jedna je neziskovou organizací (občanské sdružení).
Těmto organizacím navrhujeme přidělit dotaci v celkové výši 836 tis. Kč (viz materiál ZK-01-2007-74, př. 1). Zbytek prostředků (64 tis. Kč) zůstává prozatím v rozpočtu kraje - kapitole Školství, mládeže a sportu pro případnou podporu účastníků z našeho kraje na mezinárodních soutěžích navazujících na ústřední kola soutěží MŠMT (příspěvek na ubytování, stravu, doprava apod.), příp. jako rezerva na dofinancování soutěží MŠMT konaných na podzim roku 2007 (počet účastníků, zejména sportovních soutěží se rok od roku liší řádově ve stovkách - změna v částkách vyplácených na cestovné soutěžících).
Dotace z MŠMT na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT by měl kraj obdržet v prvním čtvrtletí roku 2007. Příloha 3 materiálu ZK-01-2007-74 je přehledem všech dotací, které půjdou z rozpočtu kraje či prostřednictvím kraje na výše uvedené soutěže.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje se navrhuje rozhodnout přidělit dotace obcím, které jsou zřizovateli organizací realizujících soutěže MŠMT dle tabulky 2 materiálu ZK-01-2007-74, př. 1 a dotaci občanskému sdružení Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR dle tabulky 3 materiálu ZK-01-2007-74, př. 1.
Materiál ZK-01-2007-74, př. 2 obsahuje vzor smlouvy pro přidělení dotací na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT pro rok 2007.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. V rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže na "Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT" schválena částka 900 tis. Kč.

Usnesení 0061/03/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
* přidělit dotace příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT pro rok 2007 z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) v celkové výši 321 tis. Kč dle tabulky 1 materiálu RK-03-2007-23, př. 1upr1;
schvaluje
* změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u organizací zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-03-2007-23, př. 1upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout
* poskytnout dotace z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) obcím v celkové výši 145 tis. Kč pro jimi zřizované příspěvkové organizace na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu RK-03-2007-23, př. 1upr1;
* poskytnout dotaci z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČ 70925186 ve výši 370 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky 3 materiálu RK-03-2007-23, př. 1upr1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) obcím v celkové výši 145 tis. Kč pro jimi zřizované příspěvkové organizace na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu ZK-01-2007-74, př. 1;
* poskytnout dotaci z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČ 70925186 ve výši 370 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky 3 materiálu ZK-01-2007-74, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz