Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-55

ZK-01-2007-55.doc  ZK-01-2007-55pr2.xls
Číslo materiálu55
Číslo jednacíZK-01-2007-55
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
Zpracoval P. Bureš
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 29. června 2005 usnesením č. 0294/04/2005/ZK schválilo znění materiálu "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" č. 11/05 (dále jen "Zásady"). Podávání žádostí je upraveno schválenými Zásadami. Žádosti byly posouzeny podle Zásad.
Seznam žádostí na poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad (dále jen "dotace") je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 materiálu ZK-01-2007-55.
Podkladový materiál uvedený v příloze č. 1 materiálu ZK-01-2007-55 z důvodu ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů nezveřejňujeme.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny a jsou předkládány odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství podle Zásad k rozhodnutí ZK podle přílohy č. 1 a podle přílohy č. 2 materiálu ZK-01-2007-55.
Žadatelé budou odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyrozuměni o vyřízení žádosti Oznámením o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.

Materiál ZK-01-2007-55, př. 1 - usnesením 1806/37/2006/RK ze dne 19. 12. 2006 a materiál ZK-01-2007-55, př. 2 - usnesením 0189/05/2007/RK ze dne 30. 1. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-01-2007-55, př. 1
a ZK-01-2007-55, př. 2.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz