Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-31

ZK-01-2007-31.doc  ZK-01-2007-31pr1.doc  ZK-01-2007-31pr2.doc  ZK-01-2007-31pr3.doc  ZK-01-2007-31pr4.doc  ZK-01-2007-31pr5.doc  ZK-01-2007-31pr6.doc  ZK-01-2007-31pr7.doc  ZK-01-2007-31pr8.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíZK-01-2007-31
NázevProdej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval F. Vak
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín květen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz