Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-42

RK-15-2008-42.doc  RK-15-2008-42pr1.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-15-2008-42
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
Zpracoval P. Pospíchalová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh
Popis problémuV Havlíčkově Brodě proběhne dne 22. května 2008 11. ročník předávání novinářských cen K. H. Borovského, které jsou nejvyšším oceněním za novinářskou a publicistickou práci v ČR. Spolu s těmito cenami budou předávány dvě tzv. Novinářské křepelky. Novinářské křepelky představují symbolickou částku 3. 333,- Kč. Již v minulých třech letech kraj Vysočina jednu tuto Novinářskou křepelku financoval a předával. Novinářskou křepelku v podobě koženého měšce s částkou 3 333,- Kč bude předávat členka rady kraje J. Fischerová. Jednu z křepelek bude financovat a předávat město Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana, přijal nabídku Nadace Český literární fond financovat a předat jednu novinářskou křepelku a navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 3 333,- Kč vítězi Novinářské křepelky (dle materiálu RK-15-2008-42, př. 1).
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje k 29. 4. 2008 je 18 638 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) poskytnout finanční dar ve výši 3 333,- Kč vítězi Novinářské křepelky dle materiálu RK-15-2008-42, př. 1 a
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury, položka 5492 Dary obyvatelstvu, o částku 3 400,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o stejnou částku 3 400,- Kč s určením na poskytnutí finančního daru pro vítěze Novinářské křepelky dle materiálu RK-15-2008-42, př. 1.
Odpovědnost OSH, J. Fischerová
Termín 22. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz