Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-40

RK-15-2008-40.doc  RK-15-2008-40pr1.tif  RK-15-2008-40pr2.xls
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-15-2008-40
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Myslivecké slavnosti Vysočiny 2008
Zpracoval Z. Čech
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuNa kraj Vysočina se obrátil Bc. Michal Hubert Zrůst, člen Řádu svatého Huberta se sídlem v Kuksu, s žádostí o dotaci ve výši 10 000 Kč na krytí nákladů souvisejících pořádáním Mysliveckých slavností Vysočiny. Letošní již sedmý ročník této akce proběhne 10. května 2008 na Bažantnici v Třebíči a je zaměřena na osvětu myslivosti a hospodaření ve volné přírodě u široké veřejnosti a mládeže. Nad akcí převzal záštitu náměstek hejtmana kraje V. Kodet. Bližší informace o celé akci jsou obsahem mat. RK-15-2008-40, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-15-2008-40, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byla Řádu svatého Huberta, 544 43 Kuks, IČ: 657 15 390 poskytnuta dotace ve výši 10 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Mysliveckých slavností Vysočiny 2008.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal hodnocení této akce odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství a V. Kodetem, náměstkem hejtmana kraje Vysočina, viz materiál RK-15-2008-40, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy, uvedené v hlavní knize schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 v příloze Z2 hlavní knihy rozpočtu - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem Vysočina v roce 2008 je 282 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč Řádu svatého Huberta, 544 43 Kuks, IČ: 657 15 390, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním festivalu Mysliveckých slavností Vysočiny 2008 a
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, (příloha Z2 hlavní knihy rozpočtu - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem Vysočina v roce 2008) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n., o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o stejnou částku 10 000 Kč s určením pro Řád svatého Huberta, IČ 657 15 390 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Mysliveckých slavností Vysočiny 2008 dle materiálu RK-15-2008-40, př. 1 a materiálu RK-15-2008-40, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz