Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-39

RK-15-2008-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-15-2008-39
NázevNávrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání odborného fóra "Paprsky Vysočiny 2008" pro Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval R. Hošek
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, pořádá celostátní odborné fórum "Paprsky Vysočiny 2008". Odborné fórum periferní radiologie se bude konat
16. - 17. května 2008 v hotelu Ski Nové Město na Moravě.
Hlavním tématem bude diagnostika a staging nejčastějších nádorových onemocnění, které tvoří denní náplň práce radiologa. Připravované přednášky budou sloužit jako návod správné indikace, zhotovení a hodnocení zobrazovacích vyšetření nejčastějších nádorových onemocnění.
Účast na odborném fóru bude ohodnocena 8 kreditními body. Konference se pravidelně účastní cca 150 posluchačů, celkový rozpočet je více než 200 tis. Kč. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace požádala o příspěvek na pokrytí části nákladů spojených s pořádáním tohoto odborného setkání ve výši 30 tis. Kč.
Návrh řešení Účelem příspěvku je podpora tradičního odborného setkání celostátního významu pořádaného na území kraje, které pořádá Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace.
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0499/07/2007/ZK v rámci § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví schválilo financování vybraných osvětových akcí na celokrajské či celorepublikové úrovni, např. chirurgické dny, anesteziologické dny apod. ve výši 300 tis. Kč. Radě kraje se doporučuje poskytnutí příspěvku.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru bude předloženo na jednání rady.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 30 tis. Kč za účelem krytí části nákladů spojených s pořádáním celostátního odborného fóra "Paprsky Vysočiny 2008";
schvaluje
* v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 30 tis. Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 30 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 30 tis. Kč s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním celostátního odborného fóra "Paprsky Vysočiny 2008".
Odpovědnost Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., OSVZ, ekonomický odbor
Termín 15. 05. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz