Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-37

RK-15-2008-37.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-15-2008-37
NázevHmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán návrh na odměňování ředitelů nemocnic za výsledky hospodaření dosažené za rok 2007.
Stávající právní předpisy neumožňují příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem v dostatečné míře jejich manažerský výkon odměnit tzv. manažerskými smlouvami. Pro zvýšení motivace ředitelů velkých zdravotnických zařízení byl radou kraje schválen způsob odměňování pro rok 2006, který je založen na hodnocení plnění finančních plánů, stavu závazků po lhůtě splatnosti, bilanci pohledávek a závazků, likviditě a mimoekonomických ukazatelů z oblasti zdravotní péče a komunikace s pacienty, personálem a zřizovatelem. Kromě bonusových ukazatelů má systém i ukazatele sankční, které základní sazbu snižují. Stejný systém zůstal i v roce 2007.
Bodovací systém je uveden v příloze RK-15-2008-37, př.1, výsledky hodnocení pro jsou uvedeny v příloze RK-15-2008-37, př. 2 a 3.
Návrh řešení Radě kraje se doporučuje schválit odměny pro ředitele za rok 2007 dle materiálu
RK-15-2008-37, př. 2. Výsledek není vázán na rozpočtové opatření, odměny budou hrazeny z vlastních prostředků nemocnice.
Radě kraje je současně předkládán ke schválení systém odměňování ředitelů pro rok 2008.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
odměny pro ředitele nemocnic zřizovaných krajem Vysočina za výsledky hospodaření nemocnic dosažených v roce 2007 dle materiálu RK-15-2008-37, př. 2;
schvaluje
* zvýšení závazného ukazatele "Limit mzdových prostředků" na rok 2008 u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-15-2008-37, př. 2;
* systém odměňování pro rok 2008 dle materiálů RK-15-2008-37, př. 4, RK-15-2008-37, př. 5.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitelé nemocnic
Termín 31. 12. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz