Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-28

RK-15-2008-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-15-2008-28
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci a Domu dětí a mládeže U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením 0205/03/2005/ZK dne 17. 5. 2005 a Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podaly Česká zemědělská akademie v Humpolci (dále ČZA v Humpolci) a Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190 (dále DDM Havlíčkův Brod) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

1. Dne 2. 4. 2008 rozhodl písemně ředitel ČZA v Humpolci o nepotřebném hmotném majetku:
* Vodorovná obrážečka typ 6H 45, inventární číslo 78633, rok pořízení 1978, pořizovací cena 110 898 Kč, zůstatková cena 0.
Vodorovná obrážečka je funkční, její opotřebení odpovídá stáří.
Výše uvedený majetek byl nabídnut na www stránkách kraje Vysočina od 4. 3. 2008 po dobu 14 dnů. O tento majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace kraje.
ČZA v Humpolci navrhuje prodej tohoto majetku, vybrán bude zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou.

2. Dne 8. 4. 2008 rozhodl písemně ředitel DDM Havlíčkův Brod o nepotřebném hmotném majetku:
* Travní sekačka STPC 133, inventární číslo DP - 5, rok výroby 1986, pořizovací cena 215 250 Kč, zůstatková cena 0;
* Osobní automobil kombi Peugeot Boxer 2,5D, inventární číslo DP - 4, rok výroby 1985, pořizovací cena 795 144 Kč, zůstatková cena 0.
Sekačka byla dne 25. 9. 2007 převedena z Krajské správy a údržby silnic, z provozu Pelhřimov a byla požadována za účelem sekání trávy na turistické chatě Doubravanka ve Zdobnici v Orlických horách. Sekačka má prasklou hřídel náhonu, vyžaduje opravu, která je pro DDM Havlíčkův Brod nerentabilní.
Osobní automobil kombi Peugeot Boxer 2,5D byl převeden dne 27. 12. 2006 z Dětského domova Nová Ves u Chotěboře. Technický stav automobilu odpovídá době užívání, je opotřebovaný s nutností GO motoru. Vzhledem ke stáří vozu se na něj nevztahuje účinnost pojistné smlouvy. V plánu čerpání investičního fondu na rok 2008 byl usnesením 0371/10/2008/RK schválen nákup nového automobilu.
Výše uvedený majetek byl nabídnut na www stránkách kraje Vysočina od 4. 3. 2008 po dobu 14 dnů. O tento majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace kraje.
DDM Havlíčkův Brod navrhuje prodej tohoto majetku, vybrán bude zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou.
Návrh řešení Navrhuje se, aby rada kraje vyslovila souhlas:
* s vyřazením vodorovné obrážečky typ 6H 45 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou;
* s vyřazením travní sekačky STPC 133, z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou;
* s vyřazením osobního automobilu kombi Peugeot Boxer 2,5D z majetku kraje
a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s vyřazením vodorovné obrážečky typ 6H 45 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou dle návrhu České zemědělské akademie v Humpolci;
* s vyřazením travní sekačky STPC 133, z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou dle návrhu Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190;
* s vyřazením osobního automobilu kombi Peugeot Boxer 2,5D z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou dle návrhu Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci a Domu dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
Termín červenec 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz