Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-15

RK-15-2008-15.doc  RK-15-2008-15pr1.tif  RK-15-2008-15pr2.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-15-2008-15
NázevFond Vysočiny - projekt FV 029/149/06
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší prodloužení doby realizace projektu FV 029/149/06 v rámci grantového programu "Edice Vysočiny IV."

V rámci grantového programu "Edice Vysočiny IV." byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Obcí Vír Smlouva o poskytnutí podpory FV 029/149/06 na projekt "Vír, historie a současnost, příroda a lidé" s dobou realizace do 15. 11. 2007. Usnesením č. 1131/25/2007/RK ze dne 21. 8. 2007 rozhodla rada kraje o prodloužení doby realizace projektu do 15. 5. 2008. Dne 17. 4. 2008 byla odboru kultury a památkové péče doručena další žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu RK-15-2008-15, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu "Vír, historie a současnost, příroda a lidé" do 15. 8. 2008 a podepsání dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz příloha materiálu RK-15-2008-15, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/149/06 dle materiálu
RK-15-2008-15, př. 2.
Odpovědnost OKPP
Termín 6. 5.2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz