Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-65

RK-12-2007-65.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-12-2007-65
NázevZastoupení kraje Vysočina v Radě NSZM ČR pro volební období 2007-2009
Zpracoval M. Svatoňová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se v roce 2004 stal přidruženým členem Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů. Jedním z orgánů a zároveň řídicím orgánem této asociace je Rada NSZM ČR, která řídí a dozoruje postup k naplnění poslání NSZM ČR v období mezi zasedáními Valné hromady. Rada je složena z členů asociace zvolených Valnou hromadou na období dvou let. Rada je složená z členů asociace, má minimálně 3 maximálně 9 členů (o počtu členů na dané období rozhoduje Valná hromada). Členové zvolení do Rady delegují ke svému zastupování v Radě konkrétní osobu, v případě členských municipalit se jedná vždy o zástupce samosprávy. Statutárním zástupcem a místopředsedkyní NSZM ČR byla dosud náměstkyně hejtmana Ing. Marie Černá. Volby do orgánů NSZM pro období 2007 - 2009 proběhnou v rámci jarního zasedání Valné hromady NSZM dne 27. 4. 2007.
Návrh řešení V souvislosti s uplynutím volebního období a nadcházejícími volbami do orgánů NSZM ČR doporučujeme radě kraje nominovat paní Ing. Marii Černou, náměstkyni hejtmana, na pozici zástupce kraje Vysočina v Radě NSZM a delegovat ji pro volbu do Rady NSZM ČR. Volba do orgánů NSZM ČR se uskuteční v rámci zasedání Valné hromady NSZM ČR dne 27. 4. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
nominuje
Ing. Marii Černou, náměstkyni hejtmana, na pozici zástupce kraje Vysočina v Radě NSZM;
deleguje
Ing. Marii Černou, náměstkyni hejtmana, pro volbu do Rady NSZM ČR.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz