Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-32

RK-13-2007-32.doc  RK-13-2007-32pr1.tif  RK-13-2007-32pr2.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-13-2007-32
NázevZrušení usnesení zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval Z. Čech, V. Obdržálková
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem kraje byla na jednání dne 14. února 2006 projednána a usnesením č. 0015/01/2006/ZK schválena dotace pro Zlatá lyže, spol. s r. o. na realizaci Světového poháru v běhu na lyžích Zlaté lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup) ve výši 700 000 Kč.

Po jednání se zástupci mezinárodní lyžařské federace FIS, které proběhlo ve středu 20. 12. 2006 bylo rozhodnuto o zrušení závodu FIS Tour de Ski - E.ON Zlatá lyže 2006/07, který se měl uskutečnit ve dnech 29. a 30. 12. 2006 v Novém Městě na Moravě.
Důvodem byly nepříznivé sněhové podmínky v Novém Městě na Moravě. Vzhledem k vysokým teplotám zde nebylo možno vyrábět ani sníh technický.
Bližší informace a specifikace vzniklé finanční ztráty je obsahem mat. RK-13-2007-32, př. 1.
Návrh řešení Z důvodu zrušení výše uvedeného závodu, na jehož realizaci byla dotace schválena, se navrhuje usnesení zastupitelstva kraje č. 0015/01/2006/ZK ze dne 14. února 2006, kterým bylo o poskytnutí dotace rozhodnuto, zrušit.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva k 4. 4. 2007 je 98 781 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0015/01/2006/ZK ze dne 14. února 2006 v té části, která se týká poskytnutí dotace na realizaci Světového poháru v běhu na lyžích Zlaté lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup) ve výši 700 000 Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778;
* rozhodnout poskytnout dotaci ve výši .................. Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778, na krytí ztráty vzniklé v důsledku neuspořádání akce Zlaté lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup), a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
* provést rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům ve výši .................. Kč a současné snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva ve stejné výši .................. Kč společnosti Zlatá lyže, spol. s r. o., IČ: 25577778, na krytí ztráty vzniklé v důsledku neuspořádání akce Zlaté lyže (FIS TOUR DE SKI - World Cup) dle materiálu
RK-13-2007-32.
Odpovědnost OSH, OE
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz