Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-29

RK-13-2007-29.doc  RK-13-2007-29pr1.tif  RK-13-2007-29pr2.tif  RK-13-2007-29pr3.tif  RK-13-2007-29pr4.tif  RK-13-2007-29pr5.tif  RK-13-2007-29pr6.tif  RK-13-2007-29pr7.tif  RK-13-2007-29pr8.tif  RK-13-2007-29pr9.xls
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-13-2007-29
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Zpracoval V. Prokop
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 30. 1. 2007 usnesením č. 0180/05/2007/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. V rozpočtu kraje na rok 2007 je v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - Podpora sportu (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost) - vyčleněna částka 300 000 Kč na "Podporu reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa". Z vyčleněné částky zbývá k čerpání 212 002,- Kč.
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina č. 4/07 požádalo 8 organizací, které vysílají své zástupce na mistrovství, o finanční podporu v celkové výši 34 498,- Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje přehled žádostí o poskytnutí příspěvku (dále jen dotace) na účast na sportovním mistrovství a po prostudování žádostí navrhuje podpořit 4 žádosti v celkové výši 9 455,- Kč.

Tělocvičná jednota Sokol Jihlava předložila žádost na podporu účasti na Mistrovství ČR juniorů a juniorek (v judu) (žádost PUM 20/07 - materiál RK-13-2007-29, př. 1). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 1 750,- Kč.

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod předložila žádost na podporu účasti na Festivalu minibasketbalu 2007 (žádost PUM 21/07 - materiál RK-13-2007-29, př. 2). Žádost není v souladu Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, neboť se nejedná o oficiální mistrovství republiky a navrhujeme tuto žádost nepodpořit.

Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod předložila žádost na podporu účasti na MČR v bleskovém šachu družstev Znojmo (žádost PUM 22/07 - materiál RK-13-2007-29, př. 3). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 2 275,- Kč. Vzhledem k tomu, že tato organizace již dostala dotace vyšší než 200 000,- Kč, tuto dotaci musí schválit zastupitelstvo.

Krajské sdružení Českého střeleckého svazu Vysočina předložilo žádost na podporu účasti na Mistrovství České republiky ve střelbě VzPu30 vleže do 14 let (žádost PUM 23/07 - materiál RK-13-2007-29, př. 4). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 2 300,- Kč.

Regionální sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina předložilo žádost na podporu účasti na Mistrovství Evropy 2007 - billiard jockey (žádost PUM 26/07 - materiál RK-13-2007-29, př. 5). Žadatel nesplnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách - nejedná se o sportovní disciplínu, proto navrhujeme tuto žádost nepodpořit.

Tělocvičná jednota Sokol Jihlava předložila žádost na podporu účasti na Mistrovství ČR dorostenek a dorostenců v judu (žádost PUM 27/07 - materiál RK-13-2007-29, př. 6). Žadatel splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 3 130,- Kč.

Základní škola Jihlava, Kolárova 30 předložila žádost na podporu účasti na Republikovém kole Přeboru škol v šachu (žádost PUM 24/07 - materiál RK-13-2007-29, př. 7). Žádost nesplňuje podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, vítěz republikového kola se nestane mistrem republiky, proto navrhujeme tuto žádost nepodpořit.

Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 předložila žádost na podporu účasti na Republikovém kole Přeboru škol v šachu (žádost PUM 25/07 - materiál RK-13-2007-29, př. 8). Žádost nesplňuje podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, vítěz republikového kola se nestane mistrem republiky, proto navrhujeme tuto žádost nepodpořit.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav rezervy Podpora volnočasových aktivit, soutěží, evropských projektů a sportu - Podpora sportu - Podpora reprezentace kraje Vysočina na mistrovství ČR, Evropy a světa (ÚZ 00309) je 212 002,- Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím ve výši 7 180,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu RK-13-2007-29, př. 9;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci TJ Jiskra Havlíčkův Brod Třebíč, Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 529672 na účast na MČR v bleskovém šachu družstev Znojmo ve výši 2 275,- Kč dle tabulky 2 materiálu RK-13-2007-29, př. 9.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz