Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-28

RK-13-2007-28.doc  RK-13-2007-28pr1.tif  RK-13-2007-28pr2.tif  RK-13-2007-28pr3.tif  RK-13-2007-28pr4.tif  RK-13-2007-28pr5.xls  RK-13-2007-28pr5upr1.xls
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-13-2007-28
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
Zpracoval V. Prokop
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 30. 1. 2007 usnesením č. 0180/05/2007/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Z rozpočtu v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - Podpora sportu (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost) - byla vyčleněna částka 500 000 Kč na "Podporu organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina". Z vyčleněné částky zbývá k čerpání 418 000,- Kč.
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina č. 03/07 požádali 4 organizátoři mistrovství o finanční podporu v celkové výši 107 760,- Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje v přílohách materiálu RK-13-2007-28 žádosti o poskytnutí příspěvku na pořádání sportovního mistrovství.

Žadatel TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou (žádost PSM 06/07 - materiál RK-13-2007-28, př. 1), pořadatel "Mistrovství České republiky v moderní gymnastice - kategorie kadetek a dorostenek na rok 2007" splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádáním mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 26 000,- Kč.

Žadatel TJ Spartak Pelhřimov (žádost PSM 07/07 - materiál RK-13-2007-28, př. 2), pořadatel "Mistrovství České republiky starších žáků ve florbalu" splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádáním mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 18 000,- Kč.

Žadatel Základní kynologická organizace 315 Nové Město na Moravě (žádost PSM 08/07 - materiál RK-13-2007-28, př. 3), pořadatel "Mezinárodní mistrovství českého klubu německých ovčáků" splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádáním mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 50 000,- Kč.

Žadatel TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem (žádost PSM 09/07 - materiál RK-13-2007-28, př. 4), pořadatel "MČR žactva jednotlivců a družstev v šermu fleretem" splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádáním mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 13 760,- Kč.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav rezervy Podpora volnočasových aktivit, soutěží, evropských projektů a sportu - Podpora sportu - Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina (ÚZ 00310) je 418 000,- Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 107 760,- Kč na podporu organizátorů sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-13-2007-28, př. 5.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz