Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-42

RK-11-2007-42.doc  RK-11-2007-42pr1.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-11-2007-42
NázevŽádost města Třebíče o podporu při získání postavení statutárního města
Zpracoval A. Kuchařová
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuRada města Třebíče schválila usnesení č. RM-08-2007-14 ze dne 22.2.2007, podle kterého "souhlasí s určením města Třebíč statutárním městem a se zahájením jednání s příslušnými orgány, které mají dle čl. 41 Ústavy ČR, zákonodárnou iniciativu, ve věci přiznání městu Třebíč postavení statutárního města a jeho určení statutárním městem, v § 4 zákona o obcích."
Kraj Vysočina byl dopisem starosty města Třebíč Ing. Ivo Uhra ze dne 15. 3. 2007 (viz příloha č. 1) požádán o podporu tohoto záměru.
Návrh řešení Hejtman kraje doporučuje radě kraje podpořit záměr města Třebíč získat postavení statutárního města.
Výčet statutárních měst obsahuje ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a jsou jimi Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav.
Protože žádnému orgánu kraje není vyhrazeno rozhodovat o podpoře této iniciativy, je příslušná k tomuto úkonu rada kraje a to ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
podporuje
záměr města Třebíč získat postavení statutárního města.
Odpovědnost OSŘKŽÚ
Termín 20. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz