Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-58

RK-12-2007-58.doc  RK-12-2007-58pr1.doc  RK-12-2007-58pr2.doc  RK-12-2007-58pr3.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-12-2007-58
NázevIntermediární centrum perinatální péče
Zpracoval R. Hošek
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava požádala kraj Vysočina o projednání ustanovení intermediárního centra perinatální péče (dále jen centra). V kraji Vysočina bylo oficiálně ustaveno centrum v Nemocnici Havlíčkův Brod. Nemocnice Jihlava tuto specializovanou péči jak těhotným a rodičkám, tak novorozencům poskytuje, avšak bez oficiálního ustanovení pracoviště Ministerstvem zdravotnictví ČR je takto poskytovaná péče problematická, jak po stránce forenzní, tak ekonomické.
Proto podalo vedení Nemocnice Jihlava v roce 2005 žádost o ustanovení centra k Perinatální komisi MZ ČR (komise v roce 2006 zrušena). Zástupci komise navštívili obě pracoviště a konstatovali, že splňují všechna požadovaná kritéria MZ ČR pro tato pracoviště. Definitivní stanovisko k umístění centra ponechalo MZ ČR na zřizovateli nemocnic.
Výbor Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP rozhodl na svém jednání 26. dubna 2006, že centrum by mělo být zřízeno v každém kraji.
Návrh řešení Dle názorů odborníků koexistence 2 center v kraji je možná. Oddělení péče o novorozence v Havlíčkově Brodě a Jihlavě si do práce nezasahují, mají zcela jiný historických spád. V příloze tohoto materiálu jsou uvedeny vybrané ukazatele z obou pracovišť, včetně jejich hodnocení.
Radě kraje Vysočina se doporučuje vzít žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na vědomí a vydat souhlas se statutem intermediárního centra perinatální péče.
StanoviskaZdravotní komise Rady kraje Vysočina svým usnesením č. 010/03/2007/ZdK ze dne 7. 3. 2007 doporučuje radě kraje souhlasit se statutem intermediárního centra perinatální péče.
Návrh usneseníRada kraje Vysočina
bere na vědomí
žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o ustavení intermediárního centra perinatální péče;
souhlasí
se statutem intermediárního centra perinatální péče.
Odpovědnost OSVZ
Termín duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz