Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-31

RK-12-2007-31.doc  RK-12-2007-31pr1.xls
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-12-2007-31
NázevZpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - únor 2007
Zpracoval T. Vonka, R. Tesařová, I. Rezničenková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá radě kraje pravidelnou měsíční zprávu o čerpání rozpočtu kraje. Jedná se o čerpání rozpočtu v období leden - únor 2007.
Návrh řešení Zpráva o čerpání rozpočtu je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2007 a má následujících 11 částí:


1) Plnění příjmů rozpočtu v období 1 - 2/2007
2) Vývoj daňových příjmů v období 1 - 2/2007
3) Čerpání výdajů rozpočtu podle kapitol v období 1 - 2/2007
4) Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad (ORJ 1900) v období 1 - 2/2007
5) Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje (ORJ 1800) v období 1 - 2/2007
6) Sociální fond v období 1 - 2/2007
7) Fond Vysočiny v období 1 - 2/2007 včetně čerpání dle grantových programů
8) Fond strategických rezerv v období 1 - 2/2007
9) Čerpání rezervy a nerozdělených položek v období 1 - 2/2007
10) Zprávy o stavu a vývoji portfolia za období 1 - 2/2007
11) Zpráva o čerpání úvěru od EIB 1 - 2/2007

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 28. 2. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - únor 2007" dle materiálu RK-12-2007-31, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 4. dubna 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz