Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-30

RK-12-2007-30.doc  RK-12-2007-30pr1.xls
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-12-2007-30
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců na rok 2007
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení vlády ČR č. 781 ze dne 25. července 2001 a žádosti kraje Vysočina ze dne 31. ledna 2007 uvolnilo Ministerstvo financí ČR kraji neinvestiční dotaci na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců na rok 2007 ve výši 139 500 Kč. Výše dotace je upravena vzhledem k částečnému pracovnímu úvazku (0,3) krajského koordinátora romských poradců. Finanční prostředky jsou určeny na činnost koordinátora a na potřeby související s jeho funkcí (tj. osobní a věcné výdaje koordinátora) a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2007.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR určenou na financování činnosti krajského koordinátora v částce 139 500 Kč s tím, že tyto prostředky budou použity na krytí mzdových a souvisejících výdajů a ostatních věcných výdajů (nákup kancelářského materiálu, výdajů na cestovné, tel. poplatky, apod.) na činnost romského koordinátora. V této souvislosti bude stanoven objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2007 ve výši 142 169 800 Kč, který je součtem prostředků na platy ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 (142 075 000 Kč) a navýšení prostředků na platy krajského koordinátora (94 800 Kč).
StanoviskaOdbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení příjmů (pol. 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy, ORJ 1900) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí určenou na financování činnosti krajského koordinátora v částce 139 500 Kč a její rozpis dle materiálu
RK-12-2007-30, př. 1;
stanoví
objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2007 ve výši 142 169 800 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu ředitelky a živnostenského úřadu, odbor ekonomický termín: prosinec 2007
Termín07-30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz