Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-12-2007-07

RK-12-2007-07.doc  RK-12-2007-07pr01.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-12-2007-07
NázevVyužití kanalizačního sběrače v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMěsto Třebíč se prostřednictvím dopisu místostarosty města Miloše Maška obrátilo na OM se žádostí o vyjádření k zamýšlené rekonstrukci kanalizace a případného napojení do kanalizačního sběrače v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a o stanovisko k možnosti řešit v této souvislosti odkanalizovaní objektu "Gigant".
Podrobnosti jsou uvedeny v dopisu, který je spolu se situačním vymezením obsahem materiálu RK-12-2007-07, př. 1.
Návrh řešení OM po konzultaci s Nemocnicí Třebíč navrhuje vyslovit souhlas se záměrem města Třebíč zajistit odvedení odpadních vod ze sportovního areálu nacházejícího se východně od areálu Nemocnice Třebíč do městské kanalizační sítě přes kanalizační sběrač v areálu nemocnice. Tento kanalizační sběrač je ve vlastnictví kraje Vysočina. Konkrétní podmínky napojení budou stanoveny na základě zpracované projektové dokumentace a výsledků správních řízení. Jako základní podmínku navrhuje OM uplatnit v souhlasu požadavek na kvalitu odpadních vod podle platných předpisů, zejména požadavek na osazení odlučovače tuků a škrobů v restauraci ve sportovním areálu. OM ve spolupráci s Nemocnicí Třebíč prověří možnosti odvedení odpadních vod z jižní části budovy "Gigant" přímo do nemocničního sběrače. Pokud takové řešení nebude technicky realizovatelné, bude nutné řešit odvedení odpadních vod přes čerpací jímku plánovanou k realizaci městem Třebíč.
StanoviskaStanovisko Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace je uvedeno v materiálu
RK-12-2007-07, př. 2.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nemá výhrady proti úpravě kanalizace v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s využitím kanalizačního sběrače v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace v rámci záměru města Třebíč zajistit odvedení odpadních vod ze sportovního areálu nacházejícího se východně od areálu nemocnice do městské kanalizační sítě za podmínky dodržení kvality odpadních vod podle platných předpisů a osazení odlučovače tuků a škrobů v restauraci ve sportovním areálu;
ukládá
odboru majetkovému ve spolupráci s Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací prověřit možnost odvedení odpadních vod z jižní části budovy "Gigant" přímo do nemocničního sběrače a v případě nereálnosti takového řešení koordinovat odkanalizovaní jižní části objektu se záměrem města Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz